Een buitenschools traject voor 'onschoolbare' jongeren-4 Teens - Editoriale site

Een buitenschools traject voor 'onschoolbare' jongeren

 Foto: Steunpunt Jeugdhulp

Sommige jongeren gaan helemaal niet graag naar school. Ze voelen zich er niet thuis, hebben het moeilijk met gangbare regels en slagen er niet in gepast om te gaan met gezag en stiptheid. En dus krijgen ze wel eens het label ‘onschoolbaar’. Het probleem stelt zich vooral in de grote steden. De top van het Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs wil dat er voor die jongeren een ‘buitenschoolse’ oplossing gezocht wordt. Het zou gaan om een begeleid traject dat de jongeren rust en evenwicht biedt. Na een geslaagd traject zouden ze de mogelijkheid krijgen om opnieuw in te stappen in het schoolse leven.

Klik hier om het nieuwsfragment te bekijken.